Do góry

Praca

Sukces firmy możemy tworzyć wspólnie.
Szukasz pracy?
Możesz dołączyć do naszego zespołu.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub aplikowanie poprzez formularz na dole strony.

Rekrutacja pracowników

+48 501 749 583
tel. 22 872 00 50 wew. 23
e-mail: rekrutacja@awima.pl

Oferty pracy w poszczególnych dzielnicach:
BEMOWO
WAWER
OCHOTA
ŚRÓDMIEŚCIE
PRAGA POŁUDNIE
WOLA
INNE

BRYGADZISTA
MENAGER / KOORDYNATOR

KIEROWNIK NADZORUJĄCY

 

Znajdziesz nas również na:

POLITYKA ZATRUDNIENIA
Polityka zatrudnienia przedsiębiorstwa stanowi deklarację organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W szerokim stopniu opisuje działania i normy jakie obowiązują w firmie oraz na etapie rekrutacji.
Jest wyrazem troski firmy o potencjalnych oraz obecnych pracowników. Wszystkie działania AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI zmierzają do stworzenia przyjaznego środowiska pracy dla pracowników, opartego na wzajemnym szacunku, nieustannym rozwoju i odpowiedzialności. AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI będzie promować w swoich działaniach różnorodność oraz praktyki antydyskryminacyjne.
Przyjazne miejsce pracy
Głównym zadaniem Polityki zatrudnienia AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI jest stworzenie miejsca pracy, które jest przyjazne wszystkich pracownikom i współpracownikom przedsiębiorstwa. Wszystkie działania obejmujące Politykę zatrudnienia AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI oparte są na przekonaniu, że pracownicy to największy kapitał i najważniejsi interesariusze przedsiębiorstwa.
Jako interesariusze pierwszorzędni w bezpośredni sposób wpływają bowiem na funkcjonowanie firmy, jednocześnie pozostając pod jej silnym wpływem. AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI rozumie tę zależność, dlatego pierwszeństwem w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji jest dobrostan pracowników. Budowanie silnych relacji opartych na wzajemnym szacunku i lojalności stanowić będzie najważniejsze zadania dla spółki w ciągu najbliższych kilku lat.
Wraz ze wzrostem zatrudnienia i rekrutacją nowych członków zespołu przekazywane im będą wartości, którymi firma kieruje się na co dzień.
Wspólne wartości
Już na etapie rozmowy rekrutacyjnej potencjalny kandydat będzie informowany o wartościach wyznawanych przez przedsiębiorstwo:
- wzajemny szacunek
- nieustanny rozwój
- poczucie odpowiedzialności
Wartości wiążą się z licznymi zależnościami pomiędzy firmą oraz jej pracownikami i współpracownikami. Szacunek objawia się w codziennych kontaktach zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią. Opiera się na wzajemnym poszanowaniu potrzeb pracodawcy i personelu, przy jednoczesnej współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu: sukcesu przedsiębiorstwa. Nieustanny rozwój to przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji przez cały zespół pracowników, przy aktywnym wsparciu ze strony firmy. Przedsiębiorstwo będzie nie tylko zachęcać, ale również inwestować w rozwój pracowników, co bezpośrednio może przełożyć się na poziom umiejętności, kreatywności i zaangażowanie całego zespołu. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa rozumiana jest szeroko i wąsko. Firma bierze odpowiedzialność za swoje decyzje i negatywne oddziaływanie na środowisko zewnętrzne. Jednocześnie tworząc i wspierając grupę pracowników (otoczenie wewnętrzne), stara się zapewnić jej odpowiednie warunki rozwoju oraz bezpieczeństwo, rozumiane jako stabilność zatrudnienia. Pracownicy są odpowiedzialni przede wszystkim za jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków, a co za tym idzie efekty swojej pracy.
Warunki prawne pracy
Przedsiębiorstwo dąży do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i społecznego swoim pracownikom, dlatego też preferowaną przez niego formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Organizacja będzie stopniowo zwiększać w miarę możliwości udział pracowników zatrudnionych w taki sposób do poziomu 100%.
Rekrutacja nowych pracowników
Na wszystkich etapach rekrutacji (od pojawienia się zapotrzebowania na nowego pracownika, po jego ostateczny wybór) przedsiębiorstw będzie dążyło do zachowania wysokich standardów odpowiedzialności:

  • tworzenie ofert pracy, rzetelnie i jasno informujących o kryteriach przyjęcia do pracy
  • udzielania dodatkowych informacji na temat stanowiska na pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu
  • niedyskryminowanie żadnego z kandydatów ze względu na cechy demograficzne czy społeczne
  • rzetelna ocena możliwości potencjalnego kandydata, oparta na jego umiejętnościach
  • zapewnienie wszystkim potencjalnym kandydatom wyczerpującej informacji zwrotnej, również w wypadku negatywnej odpowiedzi w procesie rekrutacji

Ze względu na charakter działań przedsiębiorstwa i różnorodność potencjalnych stanowisk pracy, przedsiębiorstwo każdorazowo będzie tworzyło odmienną ścieżkę rekrutacji dla potencjalnych pracowników.
Po przyjęciu do pracy, nowy pracownik będzie objęty programem mentoringu, który ma za zadanie szybkie i harmonijne włączenie go w struktury przedsiębiorstwa.
Różnorodność
AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI rozumie, że dla jej efektywnego funkcjonowania duże znaczenie ma odpowiedni dobór pracowników. Zarządzanie różnorodnością, jako element HR ma przede wszystkim za zadanie promocję i wspieranie różnic (kompetencji, punktów widzenia, umiejętności) pomiędzy członkami zespołu pracowników. Jak pokazują przykłady wielu firm, takie działanie pozytywnie przekłada się na poziom kreatywności oraz zaangażowania zespołu. Spółka planuje czerpać z tych doświadczeń, dostrzegając w pracownikach ich indywidualny oraz różnorodny potencjał. AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI wierzy, że każda osoba może wnieść coś wartościowego w funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
Komunikacja w zespole
Komunikacja wewnętrzna ma niebagatelne znaczenie w procesie budowania silnego zespołu pracowników. AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI ze względu na charakter funkcjonowania opiera się w głównej mierze na komunikacji bezpośredniej. Funkcję wspomagającą pełni komunikacja zdalna (komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, telefonia komórkowa). Narzędzia te wykorzystywane są do przekazywania informacji, poleceń służbowych i ustalania harmonogramu pracy. Pozwolą również w przyszłości na zatrudnienie większej liczby pracowników w systemie pracy zdalnej.
Wdrożenie polityki zatrudnienia
Za wdrożenie postanowień niniejszej Polityki zatrudnienia odpowiedzialna jest firma AWIMA SPÓŁKA JAWNA B.WIŚNIEWSKI. W atmosferze dialogu i wzajemnego wsparcia konsultowane będą działania zmierzające do budowania przyjaznego miejsca pracy.