Do góry

Nowości

Czym jest „Gwarant Czystości i Higieny”?

Jest to program certyfikacji jakościowej dla firm usługowych z branży profesjonalnego utrzymania czystości. Gwarant Czystości i Higieny jest jedynym programem jakościowym branży czystości rekomendowanym jako Dobra Praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych.

Jaki jest cel programu „Gwarant Czystości I Higieny”?

Program ma na celu:

  • promocję firm usługowych z branży czystościowej,
  • wspieranie ich rozwoju i konkurencyjności ,
  • upowszechnianie idei stosowania jednolitych standardów, mających na celu wykluczenie wykonywania usług na niskim poziomie oraz działania firm o niskiej reputacji.

Celem programu jest pozytywny wpływ na podnoszenie kwalifikacji personelu oraz zachęcenie firm do udoskonalania oferowanych usług. Gwarant Czystości i Higieny ma upowszechniać idee stosowania jednolitych standardów związanych z wykonywaniem usług sprzątających.

Jakie korzyści ma firma biorąca udział w programie „Gwarant Czystości  i Higieny”?

Udział w programie certyfikacji jakościowej i uzyskanie certyfikatu:

  • poprawia pozycję firmy na rynku usług,
  • wzmacnia jej pozytywny wizerunek, co ma realny wpływ na pozyskiwanie korzystnych kontraktów handlowych,
  • powoduje wzrost zaufania ze strony klientów i wzmacnia pozycję w procedurach przetargowych.

Firma, która bierze udział w programie, otrzymuje możliwość nawiązania nowych kontraktów handlowych. Może także promować swoją markę na stronach internetowych podmiotów realizujących program, w ich materiałach reklamowych oraz czasopismach specjalistycznych, takich jak „Biuletyn Jakości” TU Rheinland i „Forum Czystości” PIGC.